• حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی  مرتبط با حسابداری، حسابرسی و تامین مالی در محیط های اسلامی 
 • محل چاپ: ایران، مشهد مقدس 
 • ناشردانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام
 • سال شروع انتشار: 1400
 • حوزۀ تخصصی: حسابداری، حسابرسی و تامین مالی در محیط های اسلامی
 • اعتبار فصلنامه
 • زبان مجلهدو زبانه؛ فارسی، انگلیسی  
 • نوبت انتشارفصلنامه 
 • نوع انتشارچاپی و الکترونیکی 
 • مجوز انتشار: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
 • رتبه در ارزیابی وزارت علوم :  
 • کیفیت براساس شاخص پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
 • نوع داوریحداقل 2 داور، دوسویه‌ ناشناس الکترونیک (مشاهدۀ جزئیات
 • زمان داورییک تا 2 ماه 
 • دسترسی به مقاله‌هارایگان (تمام متن
 • نمایه شده:
 • نشریه جهت بررسی و انتشار مقاله هزینه ای دریافت نمی کند.
 • همانند جویی: نویسندگان محترم مقالات، ضرورت دارد قبل از بارگذاری مقاله خود در سامانه ، نسبت به اخذ «گواهی اصالت متن» با مشابهت کمتر از 20 درصد از  سامانه مشابه یاب سمیم نور  اقدام و گواهی مربوطه را به همراه فایلهای مقاله، در سامانه نشریه بارگزاری نمایند.
 •  
شماره جاری: دوره 1، شماره 3، اسفند 1402، صفحه 1-171 

ابر واژگان