تماس با ما

نشانی: 

مشهد – خیابان دانشگاه – خیابان اسرار –  دانشگاه بین المللی امام رضا علیه السلام –

دفتر انتشارات کتب و نشریات علمی- صندوق پستی : 553-91735

 

تلفن : 

-مدیر مسئول : دکتر آمنه بذر افشان 05138041 داخلی 3204

-سردبیر :دکتر امیر غفوریان شاگردی 05138041 داخلی 1160

-دبیر اجرایی: شاهین عامل نجاتی 09154404091

-دفتر انتشارات کتب و نشریات علمی :05138041- داخلی 1515

 

نمابر : 05138426038

 

نشانی پست الکترونیک: 

 

نشانی اینترنتی: aafie.imamreza.ac.ir


CAPTCHA Image