نقش سازوکار راهبری شرکتی بر رابطۀ بین کیفیت اطلاعات داخلی شرکت و کارایی تخصیص منابع

دوره 1، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 70-99

10.22034/aafie.2022.348669.1010

زهره عارف منش؛ الهه سادات میرجلیلی؛ مهدی ناظمی اردکانی؛ طیبه زارع زردینی


تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر ارزش شرکت با تأکید بر مسئولیت اجتماعی

دوره 1، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 100-129

10.22034/aafie.2022.348954.1011

سیدمجتبی اسدی یوسف آباد؛ احمد پیفه؛ حامد احمدزاده


نقش تعدیل‌کننده رقابت بازار محصول بر رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی با عملکرد عملیاتی

دوره 1، شماره 2، خرداد 1401، صفحه 158-190

10.22034/aafie.2022.376066.1020

فاطمه جرگونی؛ سید کاظم ابراهیمی؛ محمد امری اسرمی؛ فاطمه جلالی


رابطه بین خطای هیأت‌مدیره و ارزش دارایی‌های نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 1، اسفند 1400، صفحه 3-29

10.22034/aafie.2022.149526

سید حسام وقفی؛ راضیه محسنی فرد؛ زهرا مرادیان؛ نسرین چغانه